Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


Om

Oprørsbreve er tekster skrevet af Lukas Kluge om klimakampen til andre klimakæmpere.

Siden har til formål at modne og sprede et tiltrængt strategisk grundlag for klimakampen i Danmark. Især borgerrettighedsbevægelsens tradition for breve hvor de umage fremlagde deres strategi, synspunkter, argumenter, motivation og erfaringer har inspireret initiativet. Idéen er at lære af deres tradition og kombinere den med fordelene ved internettet og nye åbne ledelsesformer.

Motivationen for teksterne er at civilsamfundet er nødt til at opbygge selvbærende politisk handlekraft, der kan stå imod staten og industrien når de hensynsløst forfølger deres egne interesser.

Så brevene har til formål at fremlægge idéer til hvordan vi skal organisere os, forslag til hvad der er klogt at fokusere på, dele beskrivelser og evalueringer af gennemførte initiativer. Det kan handle om den personlige udvikling der er gavnlig for deltagere i klimakampen, det kan handle om initiativer, der sker i fællesskab med andre, eller det kan handle om klimaoprøret i sin helhed, men det afgørende er at det er skrevet til klimakæmpere. Medierne har mere end rigeligt fokus på de politiske partiers strategier, men der findes ingen steder hvor man kan læse om civilsamfundets strategi. Målet med oprørsbrevene er altså ikke at påvirke den offentlige holdning, det er ikke et dump for de læserbreve der ikke kom i avisen. Istedet vil jeg dele mine bedste forslag, analyser og erfaringer med andre der allerede kæmper klimakampen.

I løbet af de sidste par år, har de danske klimabevægelser gennemgået en udvikling fra en lidt naiv "hvis vi bare argumenterer godt nok, må politikkerne da blive overbevist"-tilgang til en plan med dybere forståelse for samfundet. Metoderne har udviklet sig fra simple marcher til civil ulydighed, retssager, sultestrejker, besættelser og lokalinitiativer mm. Oprørsbreve er til for at understøtte den udvikling, så tankerne bag kan blive spredt ud og holdt fast i.

Der findes heldigvis allerede bøger, film, sange, sider og foredrag fra hele verden der handler om samme emne. Men alle lande og tidsperioder er forskellige, så vi er nødt til at gøre en del af arbejdet, med at finde ud af hvad der virker her, selv. Oprørsbreve er derfor især en side for idéer, erfaringer og synspunkter der rettet mod dansk kontekst. Teksterne henter meget inspiration fra andre steder og tider, men målet er en teori der er skræddersyet til vores situation.

Endemålet med teksterne er handling, ikke at man kan 'blive oplyst'. Altså at du kan tage indholdet med ud i din organisation, bevægelse, aktionsgruppe eller egne overvejelser og drage nytte af dem. De kan selvfølgelig ikke stå istedet for taler, forsamlinger og træninger, men jeg vil bruge dem til at modne idéer inden en tale eller opbevare dem til senere opslag.

Jeg håber at du vil læse med, finder indholdet nyttigt og selv vil dele dine teoretiske overvejelser og erfaringer fra klimakampen med andre. Vi ses på gaden!