Om

Oprørsbreve er en side til at dele tekster om klimakampen med andre klimakæmpere.

Siden har til formål at modne og sprede et tiltrængt strategisk grundlag for klimakampen i Danmark. Initiativet er inspireret af borgerrettighedsbevægelsens tradition for breve hvor de umage fremlagde deres strategi, synspunkter, argumenter, motivation og erfaringer. Idéen er at lære af deres tradition og kombinere den med fordelene ved internettet og nye åbne ledelsesformer.

Det er et sted for folk der allerede er engagerede i klimakampen, “klimakæmpere” om man vil. Et sted, der ser det nødvendige i at civilsamfundet opbygger selvbærende politisk handlekraft, der kan stå imod staten og industrien når de hensynsløst forfølger deres egne interesser.

Så brevene har til formål at fremlægge idéer til hvordan vi skal organisere os, forslag til hvad der er klogt at fokusere på, dele beskrivelser og evalueringer af gennemførte initiativer. Det kan handle om den personlige udvikling der er gavnlig for deltagere i klimakampen, det kan handle om initiativer, der sker i fællesskab med andre, eller det kan handle om klimaoprøret i sin helhed, men det afgørende er at det er skrevet af klimakæmpere til klimakæmpere. Medierne har mere end rigeligt fokus på de politiske partiers strategier, men der findes ingen steder hvor man kan læse om civilsamfundets strategi. Målet med oprørsbrevene er altså ikke at påvirke den offentlige holdning, men at dele sine bedste forslag, analyser og erfaringer med andre der allerede kæmper klimakampen.

I løbet af de sidste par år, har de danske klimabevægelser gennemgået en udvikling fra en lidt naiv “hvis vi bare argumenterer godt nok, må politikkerne da blive overbevist”-tilgang til en plan med dybere forståelse for samfundet. Metoderne har udviklet sig fra simple marcher til civil ulydighed, retssager, sultestrejker, besættelser og lokalinitiativer mm. Oprørsbreve er til for at understøtte den udvikling, så tankerne bag kan blive spredt ud og holdt fast i.

Der findes heldigvis allerede bøger, film, sange, sider og foredrag fra hele verden der handler om samme emne. Men alle lande og tidsperioder er forskellige, så vi er nødt til at gøre en del af arbejdet, med at finde ud af hvad der virker her, selv. Oprørsbreve er derfor især en side for vores egne idéer, erfaringer og synspunkter. Der er selvfølgelig stadig åbent for at tage ved lære fra andre steder og tider, men målet er en teori der er skræddersyet til vores situation.

Endemålet med teksterne er handling, ikke at man kan 'blive oplyst'. Altså at læserne kan tage indholdet med ud i deres organisation, bevægelse, aktionsgruppe eller egne overvejelser og drage nytte af dem. Hvis man f.eks. beskriver en aktion man har udført, kan det gøres med info om hvordan andre kan gentage den. Eller hvis brevet beskriver en politisk åbning for folkeligt pres, kan det følges op med en invitation til en målrettet protest. Hvis formålet med teksten er at tage hul på en ny idé, der ikke er klar til at blive omsat til handling endnu, kan det også være i form af at pege på hvilke spørgsmål der er brug for svar på, for at komme tættere på at idéen kan anvendes. Teksterne kan heller ikke stå istedet for taler, forsamlinger og træninger, men de kan bruges til at modne idéer inden en tale eller opbevare dem til senere opslag.

I samme tråd: det er ikke strategi for strategiens skyld. Brevene skal være kogt ind til benet, så flest mulige hurtigst muligt kan komme ud og bruge indholdet til noget. Siden er ikke et sted hvor vi danskere kan 'lege revolution' og fantasere om vilde besættelser mens vi ligger hjemme i sengen. Når det så er sagt, så er vilde idéer velkomne og nødvendige.

Konkret kommer siden til at fungere med en redaktion, men forhåbentligt behøves den ikke at blande sig for meget i udgivelserne. Måske kan vi klare os med at komme med opfordring til at tilpasse tekster så de passer til sidens formål som det står beskrevet her?

Alle klimakæmpere er velkomne til at bidrage og teksterne kan handle om alle dele af klimakampen. Det kan være f.eks. mediestrategi, aktionsidéer, analyser af en politisk situation, reflektion over egne følelser, opsummering af brugbare pointer fra en bog, deling af erfaringer fra aktioner osv. De garvede har af og til brug for at blive mindet om hvordan klimakampen ser ud for en nybegynder, de nye har selvfølgelig brug for info og opbakning til at komme igang og alle har gavn af en god plan. Læs om hvordan du udgiver tekster her, eller læs hvad andre har skrevet ved at klikke her.