Lukas, der sidder udenfor med en neonvest på og hænderne bag ryggen

Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


Krav

Det er blevet bredt udbredt i klimakampen at organisationer stiller krav til staten, kommunen eller firmaer. Der kræves f.eks. ændringer i driften som vil gøre den mindre skadelig for klima og natur.

Kravene i klimakampen udspringer fra en lang tradition for at bruge krav til at skabe progressiv forandring. Det klassiske eksempel er arbejderstrejken: "Vi kan se at firmaet har en masse penge i overskud, så vi kræver 10% højere løn, ellers strejker vi". Et andet eksempel er studenteroprør der kræver medbestemmelse i det faglige udbud på deres universtitet.

Formål

Men man skal gøre sig lidt umage for at lave gode krav, der er konstruktive i klimakampen. Først må vi se på, hvilke formål vi kan bruge kravet til:

Egenskaber

Hvordan får vi så valgt et krav så det bedst muligt fremmer ovenstående formål? Her er nogle bud:

Eksempel: "Stop ny motorvej"

Det er svært at samle alle disse egenskaber I ét krav, og det kan nok godt lade sig gøre at lave et brugbart krav, der ikke opfylder dem alle. Men et eksempel på et krav, der nogenlunde opfylder alle kriterierne er "stop ny motorvej", altså at der omgående skal stoppes for byggeri og udvidelse af motorvej i danmark.

Det er også et godt krav fordi det er et åbenlyst første skridt i en nødplan for klimakrisen. I øjeblikket er der i Danmark en reformistisk og en radikal strømning i klimakampen. Det smarte ved at fokusere på de første skridt i en nødplan er at de er de samme uanset om man kæmper for en omgående nedlukning af al CO2-udledning eller tager den bedste mulighed for at reducere udledningerne og arbejder på det.

Ét krav

Derudover er der nogle fordele ved kun at have ét krav. For det første skær det mere igennem i medierne. Det er svært at komme igennem med noget budskab overhovedet. Hvis man kun har ét krav, kan man måske komme til at sige det oftere end politikere fra Socialdemokratiet siger "verdens mest ambitiøse klimalov".

Samtidigt er det sundt for organisationer at have ét fokus. Hvis man har flere krav kan man miste forbindelsen mellem sit arbejde og gennemførelse af kravet. Hvis man altid kan argumentere for at en hvilken som helst indsats passer til ét af kravene får man ikke samlet kræfterne om noget. Ved at have ét krav er man nødt til at tænke mere over, hvad der faktisk skulle til for at få gennemført det krav. Som reference kan man f.eks. se på kampen for et nyt ungdomshus. Hvor stor en indsats krævede det i forhold til hvor stort kravet var?

Konsekvenser

Man må planlægge, at det skal have konsekvenser for den institution/person man stiller krav til hvis de ikke går med på kravet. Ellers er det ikke et krav, men blot et forslag. Hvis man stiller krav uden at der sker noget, hvis ikke de opfyldes, kan det underminere andres krav. Magthaverne bliver vant til at de bare kan ignorere kravene og så går de væk.

Omvendt må man også planlægge at stoppe sin kampagne hvis kravet faktisk bliver efterkommet. Hvis dem man vil forhandle om kravet med, føler at der bare kommer en ny kampagne mod dem, hvis de går med på kravet, forsvinder en af de store grunde til at sige ja. Kampagnen kan selvfølgelig stadig have en effekt ift. at konfrontere målgruppen med et emne de måske helst vil fortrænge. Og måske tænker målet for kampagnen at emnet er tilpas ømt til at de foretrækker en kampagne om noget andet. Men alligevel er det grundlæggende et problem i forhandlingen hvis man mister tilbuddet om at stoppe forstyrrelserne.

Det giver os selvfølgelig en udfordring ift. de institutioner vi skal have til at lave mange ting om - især Staten. Regeringen har ikke så meget motivation til at stoppe byggeri af ny motorvej hvis de tænker at der efterfølgende bare kommer en lige så forstyrrende kampagne om f.eks. bilfri byer. Hvordan kommer vi ud af denne knibe?:

Forandring uden krav

Krav har historisk bevist sig som en effektiv del af at skabe forandring. Men måske kan man også skabe forandring uden krav. Krav kan have en vis træthed over sig, især nu hvor der i klimakampen er blevet stillet nye krav fra forskellige organisationer hvert halve år i de sidste tre år. Oprøret i Iran kan give inspiration. De har ikke nogle (fremtrædende) krav, blot deres kampråb: "Kvinde, Liv, Frihed". Det gør måske kampen mindre tør og materiel, og giver mere medfølelse og hjertekraft. Det kunne klimakampen godt bruge. Det vender også kampen med magthaverne lidt om. Budskabet er: "Vi er vrede og færdige med jer. Find på noget der gør det godt igen, eller kom af banen så vi selv kan ordne det."

Udgivet