Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


Det moralske grundfjeld under klimaoprøret

Her vil jeg fremlægge hvad jeg selv ser som de klippefaste videnskabelige kendsgerninger og moralske principper der giver os retten til at gøre klimaoprør. Jeg er ret naturvidenskabeligt indstillet, så det er min tilgang præget af, men mit mål er ikke at kritisere hvis du ser tingene på en anden måde. Istedet er det en invitation til at tage samme standpunkt, hvis du synes det giver mening. Det er også til dem, der allerede er med i klimaoprøret for at forsikre dem om at det ikke er usikker grund de står på, men solid granit.

Det hele tager udgangspunkt i to kendsgerninger:

De to ting lagt sammen betyder at hvis Verdens samlede mængde af udledt CO2 overskrider 2250 mia. ton truer det moderne civilisation. Jeg går ud fra at alle kan blive enige om at det er en streg i sandet, der ikke må overskrides lige meget hvad. Det udelukker muligheden for at sige: "alle stater udleder bare så meget som de selv synes". Alle er nødt til at overveje det samlede billede.

De 2250 mia. ton CO2 er det der nogle gange bliver kaldt Verdens CO2-budget (eller rettere sagt Verdens oprindelige CO2-budget - det er hvad budgettet var inden CO2 udledningerne begyndte). Men hvad er den retfærdige måde at fordele det budget på mellem Verdens lande?

Stop med at læse, og overvej hvad du selv synes.

Færdig?

Din første overvejelse var nok at det skal fordeles efter indbyggertal, og det tror jeg de allerfleste kan blive enige om. Men man har ikke altid vidst at udledning af CO2 fører til klimakollaps. Så det giver spørgsmålet om hvornår man skal begynde at regne udledningerne sammen fra. Udledningerne har jo ikke været lige fordelt efter indbyggertal indtil nu, så fra hvornår af skal man sige at de skulle have været eller skal være det? Her er nogle forskellige muligheder:

Personligt hælder jeg nok til at regne fra nu af, da jeg er ung og ikke er kæmpe fan af konceptet gæld, så den tilgang vil jeg bruge i resten af teksten. Men som det snart skal vise sig er det fløjtende ligegyldigt hvilken mulighed du valgte fordi alle tre fører til samme konklusion.

Nyeste tal siger at der på Verdensplan ikke må udledes mere end 400 mia. ton CO2 fra nu af hvis temperaturstigningen skal forblive under 1,5 grader (Hvis man vil have 5/6 chance for at blive under 1,5 grad er det 300 mia. ton). 400 mia. divideret med Verdens befolkning, ganget med Danmarks befolkning giver 300 millioner. Det er altså Danmarks del af det resterende CO2 hvis man fordeler det efter indbyggertal, med andre ord: Danmarks CO2 budget. Danmarks årlige udledning har ligget næsten uforandret omkring 100 mio. ton de sidste 30 år.. Så om tre år har Danmark brugt den del af Verdens resterende CO2 budget som vi kan være bekendt at udlede. I lyset af den enorme omvæltning det kræver at stoppe udledningen kan man lige så vel sige: Der er ikke noget CO2 budget tilbage.

Det er grunden til at gøre klimaoprør. Uretfærdigheden i at cheferne i staten og industrien beslutter at fortsætte samfundets CO2-udledning selvom vi allerede er ude i overhængende risiko for klimasammenbrud. Selvom der ikke er mere CO2 at udlede uden at det betyder grusom død.

Det er mit standpunkt, halvt resultat af naturvidenskabelige overvejelser, halvt moralske overvejelser. Nu må du så gøre op med dig selv om du står samme sted.

Udgivet