Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


De vigtigste udgivelser inden for klimaforskning

Jeg har prøvet at samle en liste, der opsummerer de klimavidenskabelige artikler, der for mig at se er vigtigst. Håbet er at jeg selv, og evt. andre, kan bruge den til at vende tilbage til som pejlemærke hvis jeg føler mig afsporet eller retningsløs. Det er også for at minde mig selv om hvorfor jeg omlagde hele mit liv for klimakampen.

Artiklerne beskæftiger sig med grundkarakteristikkerne af klimakrisen. De handler om emner der er afgørende for hvilken strategi der skal vælges i klimakampen. Valget af artikler er begrænset til artikler fra store videnskabelige institutioner, der omhandler hele verden, fokuserer på drivhusgasser og især CO2.


Scientists Warning to Humanity, Brundtland Report, IPCC First Assessment Report, James Hansens vidnesbyrd for USAs senat

Viser at klimavidenskaben har været sikker om risikoen for klimasammenbrud siden 1990.

Special Report on 1.5 degrees, Assesment Report 6: the Physcial Science Basis,

Nyeste IPCC opsummering af klimaets tilstand, bla. nyeste vurdering af CO2-budget for forskellige grader af opvarmning. Viser bla. den afgørende forskel mellem 1.5 grader og 2 grader.

The climate response to five trillion tonnes of carbon,Unextractable fossil fuels in a 1.5 degree world

Viser henholdsvis hvor meget opvarmning kendte oliereserver rækker til og hvor meget der skal blive i jorden for at blive under 1.5/2 grader. Gør det desuden tydeligt at jorden bliver ubeboelig før reserverne af fossile brændstoffer løber tør og at eksisterende planer om udvinding af fossile brændstoffer overskrider 1.5-grads budgettet.

Tipping Elements in the Earth's climate systems, Trajectories of the Earth System in the Anthropocene,

Viser muligheden for at jordens egne systemer vil bringe opvarmningen op til 5 grader hvis vi først krydser 2 grader. De samme systemer gør det umuligt at vende tilbage fra 5 grader(!).

The Emissions Lag

Vurderer forsinkelsen fra at CO2 bliver udledt til den medfølgende opvarmning indtræffer til at være 10-30 år.

Groundswell Report part 1 and part 2, The Future of the Human Niche

Groundswell rapporterne viser samlet at der i 2050 vil være 359 mio. mennesker der er blevet tvunget på flugt fra deres hjem pga. havvandsstigning, ferskvandsmangel og reduktion af madproduktion. Rapporterne inkluderer ikke politisk ustabilitet eller chok-effekter. Rapporten skal ses i lyset af The World Banks rolle i den økonomiske undertrykkelse af det globale syd. I forlængelse viser The Future of the Human Niche at den nuværende politiske og økomiske kurs i 2070 vil have gjort det svært eller umuligt at gro mad i områder, der huser 1-3 milliarder mennesker.

1.5 Degree Lifestyles: Towards a Fair Consumption for All

Viser hvilket niveau af forbrug man skulle have omstillet til for at overholde 1.5 grad CO2-budgettet og samtidigt dække alles basale behov. Hvilke ting må vi give afkald på og hvad kan vi beholde?

CO2 Emissions per Capita, Which countries are historically responsible for climate change?, Quantifying national responsibility for climate breakdown

Viser hvor ulige fordelt udledninger af CO2 er. Historisk set er udledninger gennem afbrænding af fossile brændstoffer og afskovning endnu mere ulige fordelt. Fordeler man jordens CO2-budget lige, har stater i det globale nord brugt deres del forlængst.

Climate Change Risk Assessment 2021, Climate Change Raises Conflict Concerns

Viser hvordan resourcemangel og ekstremt vejr fører til voldelig og militær konflikt.


Listen dækker over den videnskab, uden hvilken vi ikke anede hvad der var på vej mod os. Andre har lavet meget mere udførlige lister. Men alle den her slags lister skal tages med et vist forbehold fordi de artikler, der fortæller om videnskaben desværre er fuldstændig ubrugelige til at finde ud af hvordan man følelsesmæssigt og filosofisk skal forholde sig til advarslerne (der ofte ikke engang bliver præsenteret som advarsler). De kan derfor ikke i sig selv give momentum til et klimaoprør og kan endda være med til at stoppe momentum, fordi de gør emnet sterilt, tørt og elitært.

Udgivet