Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


Dansk kultur i klimaoprøret

Den her tekst er et forsøg på at gøre vores mediearbejde mere effektivt. Konkret er målet at hæve den andel af folk, der slutter sig til klimakampen når de ser eller hører om den i medierne. Min påstand er at det blandt andet kan gøres ved at indarbejde dansk kultur i vores ordvalg og valg af temaer vi tager op. Ved at trække på den kultur folk kender og føler sig en del af, kan vi modarbejde den måde klimakampen ofte bliver fremstillet på i medierne: "Det her er klimaaktivister, der kæmper for deres egen sag. Det har ikke noget med dig at gøre).". Det gør så at sige at folk kan se sig selv i bevægelsen.

En af de mest lavpraktiske måder det kan gøres på er ved at bruge almindelige talemåder til at beskrive klimakrisen. Her er et par eksempler:

Andre dele af dansk kultur som man kan bruge er f.eks. mad og sport

Så er der også emner, som er en vigtig del af dansk selvforståelse, men som er lidt mere flydende:

Påstandene her er ikke taget helt ud af den blå luft. Blandt andet baserer de sig på Srdja Popovic's bog Blueprint for Revolution. I den skriver Popovic, der var med til at samle millioner til en generalstrejke i Serbien: "Jeg ville ikke kunne samle fem personer til en demonstration i Egypten". Det skal også nævnes at den her liste over dele af dansk kultur, der relaterer sig til klimaoprøret er langt fra udtømt og jeg håber at andre vil supplere med deres idéer til emnet.

Udgivet