Lukas, der sidder udenfor med en neonvest på og hænderne bag ryggen

Oprørsbreve

Idéer til klimakampen


Protestkoncept: Klimaalsang på en vej

Klaver på en vej

Vejblokader har fundet indpas som et slagkraftigt element i klimakampen (ligesom i så mange kampe før denne). For at krydre aktionsformen lidt, kan det være fedt at lave fællessang. Og det er jo så heldigt, at der i Danmark er en tradition for højskolesang, også kendt som alsang, som vi kan lære og blive styrket meget af. Alsang handler om at mærke fællesskabet, og tænke over de store træk i livet, og det er præcis det vi har brug for i klimakampen.

Så her kommer der en slags opskrift på hvordan man kan afholde den slags protestaktion. Det er en opskrift, der inkluderer mange detaljer, men det kan også sagtens blive en god aktion hvis det bare er to personer der sætter sig på en vej og synger(!) Opskriften er også tænkt som skabelon for hvordan andre protestaktioner kan forberedes, da de grove træk går igen.

Aktionsidéen går grundlæggende ud på at lave alsang ude på en vej. Det forstyrrer det daglige trummerum, og vejblokaden bliver pyntet ved at sætte et (akustisk) klaver ude på vejen og holde fællessang. Hvis man er lidt ulden ved tanken om en vejblokade kan man høre en glimrende forklaring på hvorfor det er en konstruktiv og legitim aktionsform på det her link. Det handler især om vha. forstyrrelse at bryde i gennem fortrængelsen af klimakrisen i samfundet. Og alsang er så en måde at underbygge det formål.

Samtidigt har sang en masse andre fordele. Det gør det lidt mindre skræmmende at deltage i civil ulydighed. Det viser tydeligt at vi er fredelige, og gør det dermed også til en større skandale hvis politiet kommer og rydder demonstrationen eller endda er voldelige. Og det knytter klimakampen til en populær progressiv dansk tradition, og gør det dermed nemmere at se sig selv i for danskere. Det kan tiltrække mange flere.


Forberedelse

Det er godt at være to tovholdere til at forberede aktionen, gerne flere. De to kan så tage fat i deres omgangskreds (gerne venner, der ikke er med i klimakampen endnu!) for at udfylde de andre opgaver.

Sted og dato

Som første led i forberedelsen skal der sættes en dato for hvornår alsangen afholdes. Det er godt at sætte den en måned frem, så der er tid til at mobilisere folk, uden at det trækker for meget ud. Det kan også være en del af større oprør, hvor der kommer mange i forvejen.

Derefter skal det overvejes hvor det skal finde sted. Det skal være et sted, hvor det er muligt at stoppe trafikken (f.eks. tæt ved en fodgængerovergang). Gerne et sted hvor mange fodgængere passerer forbi, så der kan være nogle, der stopper op og ser på.

Mobilisering

Protestaktionen er, som nævnt for oven, en god mobiliseringsmulighed og følgende ting er oplagte:

Det kan overvejes om det skal annonceres at det sker på kørebanen eller at en plads tæt ved annonceres som samlingsplads og så f.eks. første halvdel er på pladsen og alsangen rykker ud på vejen til anden halvdel. Mobiliseringsarbejde er godt givet ud! Hvis der er forberedt en masse, er det fedt hvis der også er folk til at opleve det, og hvem ved, måske bliver det starten på en livslang klimakamp for nogle af dem der er med?

Materiale

Til alsangen skal der bruges lidt forskelligt materiale, der skal anskaffes på forhånd:

Aftale debrief

Det er godt på forhånd at aftale et tidspunkt for evaluering, også kaldet debrief. Her kan man se på i hvilket omfang alsangen lykkedes med dens formål, f.eks.

Ud fra disse spørgsmål og de erfaringer, der er blevet gjort, kan det arbejdet så forbedres. Til evalueringen er det også godt at fejre sin indsats og se på, hvad der er næste skridt i klimakampen.

Velkomsttale og sluttale

Det kan være en god idé at forberede en velkomsttale og sluttale til aktionen. Den kan handle om alle mulige vinkler på klima og naturkrisen, det er bare med at være kreativ. Men husk at fortælle folk om hvor og hvornår de kan blive engageret i klimakampen og at informere folk om deres rettigheder ift. protest.

Presse

Protestaktionen kan være en mulighed for presseomtale, så det kan måske give pote at skrive eller ringe til nogle journalister og høre om de vil komme og skrive en artikel. Det kan også blive relevant hvis politiet anholder nogle for at demonstrere og synge.


På dagen

Der er en del opgaver, der skal tages hånd om på selve dagen for alsangseventet. Det er godt at have sat de væsentligste opgaver ind i en tidsplan og fordelt dem ud på forhånd.

Der er rigtig mange måder at bidrage til, at det bliver en god protestaktion. De kan alle gøres hvis bare man har haft en træning i civil ulydighed, men det kan være en hjælp at læse om tips og tricks til opgaven, eller at tale med én, der har prøvet det før:

Alsangen kan sagtens afholdes uden at alle opgaverne er taget, og nogle personer kan dække flere opgaver, men opgaverne er en god mulighed for at aktivere folk, der gerne vil være med i klimakampen, men ikke helt har fundet deres indgang endnu. Jeg håber du er inspireret af konceptet og vil tage det i brug!


Variationer

Der kan laves variationer af alsang-protestaktionen, hvor alsangen skiftes ud med andre vinkler på klima og naturkrisen, f.eks.:

Du kan læse mere info om aktionsplanlægning her

Bilag: sangforslag

I Højskolesangbogen er der masser af sange der indeholder natur, oprør og liv. Her er et udvalg, som der kan vælges 10-12 ud fra. Sørg for at det er nogle sange, der ikke er alt for svære at synge for jer.

Klima og natur

Oprør

Livet

Udgivet